F39_Marcus_Vestager_2ccsBright2.jpg
 
 

MARCUS VESTERAGER

 

DEN GRØNNE SOCIALDEMOKRAT

 
 
 
 

 
Banner_hjemmeside-02.png
 
 

Jeg er grøn socialdemokrat, fordi jeg går stærkt ind for et bæredygtigt og sundere København. For mig betyder Københavns grønne bæredygtighed at bevare et rent miljø, med god adgang til natur samt en fremtidssikrende håndtering af klimaforandringer, ressourceknaphed og forurening. Dette kræver en omstilling af byen, dens boliger, ressourcer, infrastruktur og adfærd.
 

Jeg vil sætte stolthed i, at københavnerne tør gå fremtidens klimaudfordringer i møde som nogle af de første. Samtidig skal vi nedsætte luftforureningen fra private køretøjer, så vi fortsat kan fremme folkesundheden.


Det vigtige når vi snakker grøn forandring er, at vi sikrer, at vi københavnere omfavner forandringerne og selv bidrager til udviklingen. For vores fælles hverdag må ikke blive mere besværlig ved en bæredygtig omstilling - i stedet skal den blive beriget gennem en flottere, mere moderne by samt flere grønne pladser og samskabelseselementer. Sådan sikrer vi et København med en grøn bæredygtig vækst.

 


 
 
Banner_hjemmeside-01.png

Jeg er rød socialdemokrat. For mig er det røde alt det vi har sammen, alt det vi er fælles om. Jeg er rød, fordi jeg vægter social lighed, mangfoldighed, lige muligheder, retfærdighed og vigtigst af alt social bæredygtighed.


Social bæredygtighed handler om at skabe langsigtede sociale balancer. Det kan være mellem dem der har, og dem der ikke har. Det kan handle om integration og kulturer på tværs. Disse sociale balancer skal også tænkes ind i måden, vi bosætter os på, former byrummene og byens infrastruktur. København skal derfor have et socialt og retfærdigt boligmarked, der kan huse en alsidig og mangfoldig befolkning med plads til det levende liv i gadebilledet.


Jeg vil kæmpe for at bevare et København, hvor mureren og HK’eren deler byhave med direktøren, og hvor alle deres børn går i samme klasse. Folkeskolen skal i fremtiden stå som det klare centrum i enhver ung københavners verden. Vi har brug for at lære hinanden at kende på tværs af erhverv og etnicitet, og derfor skal folkeskolen styrkes, så der også kan sikres undervisning i topklasse på vores folkeskoler. Vi skal også fortsat kæmpe for tilfredsstillende dagtilbud og fritidsordninger til de næste generationer af københavnere. Det er kerneværdier for mig.


 

MIT KANDIDATUR

 

Jeg stiller op til Københavns Borgerrepræsentation, fordi udviklingen af en grøn og social bæredygtig by er Københavns største udfordring lige nu og denne udfordring ønsker jeg at gøre noget ved.

Jeg mener, at rød og grøn politik hører sammen. Vi har været vant til at tænke social- og miljøpolitik hver for sig, men i fremtiden er vi nødt til at satse på at udvikle byen ved at samtænke politikområderne. Med det øgede pres på København og stadig færre ressourcer til rådighed vil det være nødvendigt, at fremtidens København udvikles i et stadigt tættere samspil mellem områderne transport-, bolig-, erhvervs-, integrations- og miljøpolitik. Sammenhængende løsninger såsom bæredygtig og mangfoldig bebyggelse, skal indtænke klimatilpasning, miljø, attraktive byrum og social tryghed. Dette skal ske med blik på, at der er balance på både den sociale og grønne bundlinje hele vejen igennem.

Min grundtanke er, at et mangfoldigt København er bæredygtigt, fordi vi alle hjælper og løfter i flok. Borgere med forskellige sociale, kulturelle og økonomiske baggrunde, der lever side om side, gør København mere mangfoldig og stærk.