Beskæftigelse

Det er vigtigt at vi værner om den høje arbejdsglæde, vi har i Danmark. Glæden ved at være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet, er for mig vigtig. Det er noget vi skal værne om. Så hvis man kan arbejde, skal man arbejde. Det er vigtigt, fordi vores velfærdsmodel er afhængig af, at der er flere der bidrager end der modtager.

For mig er det vigtigt, at vi motiverer borgere til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi skal værne om det fællesskab, det giver at være en del af en arbejdsplads. Og fællesskabet skal være for alle. Også dem med nedsat arbejdsevne. Det er vigtigt, at vores jobcentre gør alt, hvad de kan, for at hjælpe de enkelte borgere til et forløb der passer til lige præcis deres evner og behov. Så de igen kan blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Vi skal i det kommunale være gode til at finde alternative og kreative jobløsninger for borgere i arbejdsprøvning. Vi skal uddanne og opkvalificere. Det skal vi gøre, så folk der står uden for arbejdsmarkedet bliver motiverede til at vende tilbage - og til at blive.

Dem der ikke kan bidrage til arbejdsmarkedet, skal hjælpes. Og de skal mødes med respekt og tillid. Jobcentrene skal være skarpe i deres dialog med den enkelte borger, så den enkeltes behov bliver tilgodeset, og den enkeltes situation bliver uredt.