Billige almene boliger i København

For mig er det vigtigt, at København er en by for de mange – ikke de få.
Jeg vil kæmpe for, at vi får flere billige boliger, både til den almindelig københavner og til de mange studerende.
Vi skal kæmpe for at bevare en by, hvor arbejderen bor ved siden af direktøren. Derfor vil jeg styrke muligheden for at bygge alment, og samtidig sikre at der bygges flere mindre boliger

 

Fremtidens København skal være for de mange – ikke de få
Vi bliver mere end 11.000 flere københavnere hvert år, og sidste år rundede vi for første gang siden 70’erne 600.000. Den store befolkningsvækst i byen kræver, at der skal være boliger til flere og flere, og de skal samtidig være til at betale.

Jeg mener, at vi skal have bedre muligheder for at bygge alment. Almene boliger er 40 % billigere end tilsvarende private, og de er til for alle. For mig er det nemlig vigtigt, at vi bruger alle de muligheder, vi har for at bygge til den almindelige dansker. København vandt meget, da kommunerne fik mulighed for at kræve op til 25 % almene boliger i forbindelse med nybyggeri, men i mange år er der ikke blevet bygget alment. Vi har et stort efterslæb, som er med til at lægge et pres på boligmarkedet, hvilket betyder at priserne skyder i vejret og udelukker flere og flere fra have råd til at bo i København. Det må vi tage et opgør med, og derfor skal vi have flere almene boliger.

Jeg mener samtidig også, at vi skal til at bygge mindre boliger. De sidste mange år har strategien været at holde på og tiltrække børnefamilier ved at bygge nye og store boliger. Denne strategi har virket, men er nu ved at blive en forhindring for byen, da så store boliger ikke er til at betale for de fleste - heller ikke børnefamilierne - og ikke er det, de har brug for. Derfor skal vi bygge flere mindre boliger, når vi bygger nyt, så enhver har mulighed for at bo i København til en rimelig pris. København skal have et socialt og retfærdigt boligmarked - byen skal være for de mange - ikke de få.