Grøn vækst i byerne
 

København skal fungere som et vækstcenter for de grønne virksomheder. Tiden er ikke til at hvile os, men derimod at skrue op for ambitionsniveauet. Derfor mener jeg:

 

-        At vi (fortsat) skal investere i grøn byudvikling

-        København skal være et laboratorium for grønne by løsninger

-        Udstillingsvindue for grønne teknologier, herunder grøn mobilitet, vandteknologier, energioptimerende byløsninger (lygtepæle)

-        Frontløber på konkrete klimaprojekter

-        Skal udvikle konkrete byudviklingsområder, der har en grøn profil

-        Understøtte den grønne by økonomi, ved at dele parkeringspladser, byhaver, rådhuset m.m.

 

København som et grønt vækstcenter

Det er næppe en nyhed, at vores nuværende levevis ikke er bæredygtigt i forhold til det pres, det sætter på klodens ressourcer. En presserende problemstilling, kombineret med byernes stigende autonomi, må ses som en enestående mulighed for at byerne går forrest og dermed skaber fremtidens grønne by.

 

På enkelte parametre er København verdensførende som den grønneste hovedstad. Det er grundet en mangeårig satsning på at blive grøn, som ikke blot har haft en miljø- og klimamæssig effekt, men også har været en central kilde til økonomisk vækst og beskæftigelse. Vi har investeret i blandt andet byens fysiske planlægning og udformning, innovationskraft, et højt uddannelsesniveau, høj beskæftigelsesgrad, lav CO2-udledning og løbende miljømæssige forbedringer.

 

Men tiden er ikke til at hvile på laurbærrene, for det kræver hårdt arbejde, hvis vi ønsker at holde på førertrøjen. København skal blive ved med at træffe de kloge og modige beslutninger. Jeg mener, at den grønne omstilling og vækst går hånd i hånd. For København har altid spillet en væsentlig rolle i omstillingen af samfundet. Men i dag gør koncentrationen af menneskelige ressourcer, virksomheder samt viden- og uddannelsesinstitutioner mere end nogensinde før byen til et naturligt center for udvikling. Den grønne omstilling har en række positive aspekter for København, for udover en bedre hverdag for dets indbyggere, indbefatter den grønne omstilling også en tiltrækning af nye vidensintensive industrier samt innovations drevet virksomheder.

 

Jeg er overbevist om, at den grønne omstilling er nøglen til, at København kan skabe nye arbejdspladser. For at indfri dette, kræver det modige, langsigtede politiske beslutninger. Disse er jeg klar til at tage.