Blandede boliger


Københavns boliger er lige så forskellige som dets indbyggere. Det medfører, at vi skal sørge for, at der er forskellige boliger til forskellige københavnerne, men vigtigst af alt, at det hele er samlet, selv når byen vokser. Derfor vil jeg arbejde for kommunal vejledning til stiftelse af bofællesskaber og byggegrupper, og for blandede ejerformer i nybyggerier.

Københavns boliger skal afspejle københavnernes mangfoldighed
Vi bliver mere end 11.000 flere københavnere hvert år, og sidste år rundede vi for første gang siden 70’erne 600.000 københavnere. København er med andre ord en by på vej fremad. Vi københavnerne er en mangfoldig gruppe, og dette skal også kunne ses på vores boligmarked.

Jeg mener, at vi skal blive bedre til at blande boligerne, når vi bygger nyt. Det betyder, at vi skal have private boliger ved siden af andelsboliger eller lejeboliger. På den måde deler vi nemlig ikke byen op i områder forbeholdt den ene eller den anden form. Det er vigtigt, fordi blandede boliger blander borgerne, som lærer hinanden at kende på tværs af forskelle. Det er med til at skabe solidaritet og samhørighed, og det får vores by til at hænge bedre sammen.

Jeg mener også, vi skal være bedre til at afprøve voksende tendenser som bofællesskaber og byggegruppe og vejlede om dem. Stadig flere og flere ønsker at bo sammen, både som enkeltpersoner eller familier, men med de nuværende strukturer er det ofte besværligt at starte bofællesskaber eller byggegruppe. Det bunder blandt andet i, at der mangler vejledning på området, og det vil jeg lave om på. Jeg mener, at kommunen skal udforme en vejledning og fremvise eksempler på, hvordan man kan stifte bofællesskaber eller gå sammen i byggegrupper, som vi kender dem fra udlandet