BIODIVERSITET
 

Selvom vi historisk har oplevet en skelnen mellem byen og naturen, så indgår byer som en integreret del af det naturlige kredsløb. De velkendte grønne områder i byen er ikke blot essentielle for menneskers fysiske og psykiske trivsel. Parker, træer, planter, grøn infrastruktur m.v. renser vores luft, giver skygge, nedkøler byen, opsamler regnvand og fremmer biodiversitet. Kort sagt de grønne områder i byen er byens lunger, som er med til at skabe et sundt bymiljø. Derfor vil jeg kæmpe for:

 • Etablering af flere grønne levende tage og vådområder som buf­ferzoner
 • At skabe lokale landskabelige forsinkelseselementer til regnvandet
 • At etablere lavere befæstelsesgrad
 • At dæmpe varmeeffekten med beplantning
 • En bedre indretning af parker og grønne områder i byen til aktivi­tet og fordybelse
 • At skab sociale sammenhænge ud af naturplejen
 • At bruge naturen til at begrænse støj og skadelige partikler
 • At opgradere byens lommeparker
 • At bruge naturen som læringsrum i undervisningen
 • At lade landskabet lægge op til fysisk aktivitet
 • At borgerne i højere grad kan tage midlertidige byrum i brug

 

En naturlig by

Jeg ønsker et større fokus på arbejdet med at skabe en mere sammenhængende natur og bedre levevilkår for både dyr og planter med det samme. Vi skal sikre en høj biodiversitet, og det kræver, at der løftes i flok på tværs af myndigheder og lokale interesser. Helt afgørende er den lokale forankring, hvis det skal lykkes at skabe mere sammenhængende natur og grønnere byer og et mere bæredygtigt samfund.


Med grønne tage udnyttes potentialet for at skabe flere grønne områder i et ellers befæstet bybillede og derigennem også styrke byens grønne strukturer. Klimatilpasning og biodiversitet kan således gå hånd i hånd, når en kommune eksempelvis vælger at anlægge grønne tage.