Byrum

 

Vi bruger millioner på at forberede og skabe de bedste rum i byen for københavnerne, men desværre har vi også set en stigende privatisering og kommercialisering af det offentlige rum - det må vi gøre op med. Caféer, restauranter, butikker, men også beboere gør alt for ofte krav på fortove, pladser, kajkanter og facader, vi alle bør deles om. For mig er det en grundlæggende værdi, at der er fri og lige adgang til byens rum, og derfor vil arbejde for:

  • Bedre kommunalt opsyn med vores fælles arealer, så vi hurtigere stoppe privatiseringen af dem

  • Sikre en mere lige og fri adgang til vores byrum gennem bedre skiltning, som viser at det er offentligt område

  • Have færre reklamer i byen

  • Flere stillesteder, hvor man kan sidde i og fred

 

Fremtidens byrum er demokratiske og levende

I en by som København, hvor pladser en sparsom, og vi bliver flere og flere, er det nødvendigt, at byen tilbyder os alle nogle gode steder at opholde os, når vi er udenfor vores bopæl. Byens rum er, hvor vi møder hinanden på tværs af kulturelle forskellige, social baggrund og interesser, og vi fortjener derfor byrum af høj kvalitet, der ikke forpestes af reklamer eller beslaglægges af udeserveringer eller salgsvarer.

 

Vi er sammen om København, og det samme gælder byens rum, og når vi bruger millioner på at forberede og skabe de bedste rum for københavnerne. Det skal vi blive ved med, for det er med til at gøre København til en helt særlig by med høj livskvalitet. Derfor må det blive sådan, at det store flertal bliver afskåret fra at bruge og færdes i det offentlige rum på grund af et fåtals egennyttige interesser.

 

Men vi skal også sikre, at der er plads til at være sig selv og nyde roen for en kort stund i den travle storby. Vi kan alle have brug for en pause, og derfor skal vi også sørge for, at flere af vores byrum primære formål er at sikre et stille sted.