Børn og Lærere skal glæde sig til at komme i folkeskoleN!

Det er i folkeskolen, at Københavns næste generationer skal skabe den faglige og sociale grobrund, der gør dem i stand til at bidrage aktivt til samfundet. Derfor er mit budskab klart. Folkeskolen skal opprioriteres!

 

Det skal den fordi, det er i folkeskolen, at mangfoldighed skabes, medborgerskab udvikles og nysgerrighed aktiveres. Det er her, vi bliver dannet som medborgere og københavnere. 

 

For de fleste børn i København starter deres liv udenfor hjemmets trygge rammer, i en dagpleje eller en vuggestue. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer de trygge og lærerige rammer, det kræver for de små at blive klar til det næste skridt. Dygtige pædagoger - og nok af dem - er derfor en naturlig forudsætning for, at folkeskolens mål opnås. Det er derfor vores daginstitutioner skal styrkes.

 

Helt konkret vil jeg afsætte flere midler til vores daginstitutioner og folkeskolers pædagogiske værktøjer. Socialdemokratiet har længe arbejdet for at forbedre de fysiske rammer på byens skoler, men nu er det blevet tid til pædagogiske investeringer. København skal have landets bedste folkeskoler!

 

Jeg ønsker også mere frihed til læreren og pædagogen, fordi jeg mener, at det er dem, der med deres faglige viden ved, hvordan det enkelte barn har behov for at lære. Vores lærere skal sættes fri, så de selv kan præge undervisningen med deres engagement, så de på den måde kan vække nysgerrighed i elever, der hungrer efter at lære, og altid glæder sig til en ny dag på i skole.

 

Folkeskolen skal skabe grobund for vores kommende generationer. Folkeskolen skal naturligvis give de enkelte elever kundskaberne til at kunne læse, skrive og regne på et acceptabelt niveau når de forlader den - men folkeskolen skal mere end det. Den skal skabe demokratiske borgere. Folkeskolen skal skabe nysgerrige elever, unge mennesker som hungrer efter viden. Jeg vil derfor give den enkle skole og lærer frihed til at undervise og holde undervisning, som de føler det bedst.