Luftforurening
 

På en række strækninger i København ligger luftforureningsniveauet over EU’s grænseværdi og fordi luftforureningen er ligeglad med landegrænser kræver det, at vi alle tager ansvar. Man har gjort meget i København, men der skal mere til! Derfor vil jeg:

 

-        Støtte eksperimentelle projekter omkring bilfri bydele

-        Løbende fremme brugen af cykler og transport drevet af el

-        Offentlige institutioner placeret tæt på støjende veje skal eksperimenterer med ”russervinduer”

 

Fremtidens generationer skal kunne sove med vinduet åbent

De største helbredsmæssige effekter af luftforurening ses i byområderne. Med mindre justeringer på det teknologiske og planlægningsmæssige niveau, kan man lede forureningen ud af de områder, hvor store dele af borgerne er bosiddende. Her ønsker jeg eksempelvis at forbedre byens infrastruktur, så den i højere grad tilpasses de mindre forurenende transportmidler. Derved kan vi aktivt bidrage til kampen om en renere by. 

 

Årsagen til den højere luftforurening i byerne er hovedsageligt bilerne, men også bygningerne spiller en central rolle. Dette fordi de reducerer spredningen af forurening fra de lokale kilder, herunder trafikken. Således bliver forureningen hængende i de tæt bebyggede bydele. Den fremtidige byudvikling skal derfor i højere grad overveje, hvorledes de placerer bygningerne samt forbedre forholdene for de beboere der allerede bor i de tætbebyggede gader.

Bilerne står for store dele af den luftforurening vi mærker i hverdagene. En politisk mærkesag er derfor for mig at få færre biler på Københavns veje. Min løsning er blandt andet at initiere en række initiativer, som måske kan fremme en adfærdsændring på transportområdet. Her foreslår jeg, at vi fx fremmer deletransportløsninger ved at udpegede særlige parkeringsområder, give parkeringsrabat eller gratis parkering, opstille krav om at nye byområder og større byggerier inkluderer et delebilsprogram og udpeger pick-up spots og park and ride spots. Således kan vi minimere vores udledning og positivt bidrage til en forøget luftkvalitet.